Deniz Trafik

MC Sistem gemi trafiğinin yoğun olduğu liman ve iskele işletmelerinde;

  •  Gemi trafiğinin optimize edilmesi,
  •  Meteoroloji ve hidroloji değerlerinin ölçülmesi ve geleceğe yönelik tahminlerin yapılması,
  •  Deniz araçlarına yönelik coğrafi konum, zaman, yük ve yolcu bilgilerinin gözlemlenmesi
  •  Çevrenin korunması fonksiyonlarını

içeren entegre çözümler gerçekleştirir.

Deniz trafik sistemleri içerisinde;

  • Bilgi Servisleri
  • Trafik Organizasyon Servisleri
  • Navigasyonel Asistant Servisleri yer almaktadır.

 

Bilgi Servisleri; gerek işletme içerisinde gerekse ulusal veya uluslararası yayın araçları üzerinden deniz araçlarının ve işletmeye ait bilgilerin yayınlanmasını sağlamaktadır.

Trafik Organizasyon Servisleri; deniz araçların limana varış ve çıkış zamanlamaları ile beraber taşıyıcı acenteler ile (Gümrük, Personel Kayıtları vs. hususlarında) koordinasyonu artırıcı hizmetler sağlamaktadır.

Navigasyonel Asistant Servisleri; deniz araçlarının liman ve çevresinde emniyetli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamaktadır. 

Deniz trafik sistemleri bir veya daha çok kumanda masası, haberleşme altyapısı, radar sistemleri, kule sensörleri, çevresel sensörler ve kamera sistemlerinden oluşmaktadır. 

Bu alt sistemler komple birarada çalışabildiği gibi işletmenin büyüklüğü ve yoğunluğuna göre opsiyonel olarak farklılaşabilmektedir.