Metro

MC Sistem, Metro ve Hafif Raylı Sistemler için sinyalizasyon, elektrifikasyon, haberleşme ve çevresel kontrol sistemlerinin tesisi çözümleri üretmektedir. Metrolarda sinyalizasyon, elektromekanik ve SCADA sistemlerinin yanında yürüyen merdiven, bant ve asansör gibi yardımcı tesislerin de entegrasyonu yapılmaktadır.

Metro Sinyalizasyon sistemleri CBTC sektöründe geçerliliği olan CENELEC, EN ve UIC normlarına göre tasarlanır ve tesis edilir. EN50126 ya uygun RAMS değerlerinin sağlanması yönünde V-V model altında tasarımlar gerçekleştirilir

Bütün sistemler; istasyonların artması göz alınarak ;uyum içerisinde çalışacak kadar bütünleşik, ileride oluşabilecek kapasite artırımına izin verecek kadar esnek ve bakım kolaylığı sağlayacak kadar modüler tasarlanır ve tesis edilir.