Raylı Ulaşım

MC Sistem Demiryollarında  sinyalizasyon, elektrifikasyon, haberleşme alt sistemlerine ilişkin ulusal ve uluslararası standartlara uygun bir şekilde anahtar teslim çözümler üretmektedir. 

MC Sistem demiryollarında depolar için sinyalizasyon sistemi; ana hatlar için röleli ve elektronik anklaşman sistemleri, ETCS Seviye1 ve ETCS Seviye 2 Sinyalizasyon Sistemlerinin anahtar teslim entegrasyonlarını yapmaktadır. Demiryolunun bulunduğu coğrafyaya göre değişen standartlar ve normlara hakim tasarım ve proje ekibi ile Avrupa ve Asya da  sinyalizasyon sistemleri kurma kabiliyetine sahiptir. 

Yüksek gerilim altında işletilen ve bu nedenle yüksek güvenlik gerektiren  Demiryolu Elektrifikasyon Sistem projelerinde tasarım, projelendirme ve yapım faaliyetleri ilgili şartnameler ve standartlara uygun olarak gerçekleştirilmektedir. 

Demiryollarında müstakil bir şebeke tesis edilerek sinyalizasyon, elektrifikasyon sistemlerini güvenli işleyişlerini sağlamakla beraber bakım ve işletme personellerinin ve güzergah üzerindeki tesislerin birbirleri ile sağlıklı bir şekilde haberleşmesi için gereken haberleşme alt yapıları tesis edilmektedir. MC Sistem kurduğu GSM-R alt yapıları ile araç ve tesis haberleşme sistemleri de gerçekleştirmektedir.