Elektromekanik ve SCADA Sistemleri

MC Sistem Metro hatlarında yer alan istasyon ve tünel güvenliğinin sağlanması amacıyla SCADA ve Elektromekanik Sistemler tesis etmektedir. Elektromekanik sistemler;

 • OG Besleme sistemleri
 • AG Dağıtım Sistemleri
 • Aydınlatma Sistemleri
 • Havalandırma Sistemleri
 • CCTV Sistemleri
 • Yolcu Bilgilendirme Sistemleri
 • Yolcu Geçiş Sistemleri
 • Yangın Algılama Sistemleri
 • Yangınla Mücadele Sistemleri
 • Saat Sistemi
 • Kamu Anons Sistemi

 

gibi alt sistemlerden oluşmaktadır ve SCADA sistemi bu alt sistemlerin birbirleri ile ve kullanıcı arayüzleri ile uyum içerisinde çalışmasını sağlayan bir çatı sistemdir.

Enerji Sistemleri vasıtası ile metro elektromekanik sistemlerinin yedekli ve güvenli bir şekilde beslenmesi sağlanır. 

Aydınlatma ve havalandırma sistemleri tüneller, peronlar, yolcu holleri ve istasyon çalışma odalarının gerekli ortam koşullarını sağlamak üzere tasarlanır ve kumanda edilir.

CCTV Sistemleri vasıtasıyla tüm alanların gözlemlenmesi ve olağan dışı olayların algılanması sağlanır.

Yolcu Bilgilendirme ekranları vasıtası ile yolculara dakika bazında tren geliş gidişleri hakkında bilgi verilir.

Yolcu Geçiş sistemleri ücret toplama sistemi ve giriş, çıkış, özel turnikeleri ihtiva eder.

Yangın Algılama sistemleri tüm kritik alanlara tesis edilen detektörler vasıtasıyla gelen yangın ihbarına karşı senaryoların icra edilmesini sağlayan bir alt sistemdir.

Yangınla mücadele sistemi mekanik ve elektriksel kumandaları ihtiva eden sulu ve gazlı alt sistemlerden oluşan bir sistemdir.

Saat sistemi tüm metro hattını senkron bir şekilde işletilmesini sağlayan bir alt sistemdir.

Kamu anons sistemi otomatik ve manuel olarak sesli yayının gerçekleşmesini sağlayan alt sistemdir.

Bu sistemler; uyum içerisinde çalışacak kadar bütünleşik, ileride oluşabilecek kapasite artırımına izin verecek kadar esnek ve bakım kolaylığı sağlayacak kadar modüler tasarlanır ve tesis edilir.