Uçak Park Ettirme Sistemi

Apron üzerindeki uçağın hareket kontrolünün ve yönetiminin verimliliğinin ve güvenliğinin arttırılmasına yardımcı olmak amacıyla kullanılan Uçak Park Ettirme Sistemleri, hava trafiğinin ve yolcu trafiğinin hızla artmaya devam ettiği günümüz ve gelecekteki talepleri karşılamak üzere geliştirilen teknolojiler ile operatörlere yardımcı olan sistemlerdir. Sistem ICAO Ek-14’e uygun olarak tesis edilmektedir.