Liman Trafik Yönetim Sistemleri

MC Sistem Trafik Organizasyon Servisleri ve Navigasyonel Asistant Servisleri sağlayarak deniz taşıtlarının limana emniyetli bir şekilde giriş çıkış yapması ve liman ve çevresindeki meteorolojik ve hidrolojik koşulların sürekli analiz edilerek geleceğe yönelik lokal tahminlerin oluşturularak güvenliğin artırılmasını sağlamaktadır.

 Gemi trafiğinin yoğun olduğu liman ve iskele işletmelerinde;

  • Gemi trafiğinin optimize edilmesi,
  • Meteoroloji ve hidroloji değerlerinin ölçülmesi ve geleceğe yönelik tahminlerin yapılması,
  • Deniz araçlarına yönelik coğrafi konum, zaman, yük ve yolcu bilgilerinin gözlemlenmesi
  • Çevrenin korunması fonksiyonlarını

içeren entegre çözümler gerçekleştirilmektedir.

Deniz trafik sistemleri içerisinde;

  • Bilgi Servisleri
  • Trafik Organizasyon Servisleri
  • Navigasyonel Asistant Servisleri yer almaktadır.

 

Bilgi Servisleri; gerek işletme içerisinde gerekse ulusal veya uluslararası yayın araçları üzerinden deniz araçlarının ve işletmeye ait bilgilerin yayınlanmasını sağlamaktadır.

Trafik Organizasyon Servisleri; deniz araçların limana varış ve çıkış zamanlamaları ile beraber taşıyıcı acenteler ile (Gümrük, Personel Kayıtları vs. hususlarında) koordinasyonu artırıcı hizmetler sağlamaktadır.

Navigasyonel Asistant Servisleri; deniz araçlarının liman ve çevresinde emniyetli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamaktadır. 

Deniz trafik sistemleri bir veya daha çok kumanda masası, haberleşme altyapısı, radar sistemleri, kule sensörleri, çevresel sensörler ve kamera sistemlerinden oluşmaktadır.