Trafik İzleme ve Yönetim Sistemleri

Trafik izleme ve yönetim sistemleri otoyollarda ve devlet yollarında sürüş güvenliğinin uluslararası standartlara uygun olarak sağlanması, karayolunun en optimum seviyede işletilmesi ve bakım işletme giderlerinin minumuma indirilmesi amacıyla tesis edilen elektromekanik çözümlerdir. Sistem karayolu boyunca tesis edilen bir network, kamera, trafik ışık ve işaretleri, ağırlık, sayım, hız ve meteroloji sensörleri gibi bileşenlerden oluşur.

Karayolu boyunca tesis edilen sensörler ile şu temel fonksiyonlar gerçekleştirilir:

  • Trafik Yoğunluk Ölçümü ve Trafik Yönlendirme 
  • Sürücü Bilgilendirme
  • Hava ve Yol Durumu Ölçümü
  • Otomatik Buz Önleme 
  • Otomatik Sis Uyarı 
  • Anlık ve Ortalama Hız Tespiti 
  • Hareketli Ağırlık Ölçüm ve Araç Sınıflama

 

Kontrol merkezi üzerinden tüm karayolu gece ve gündüz izlenir ve kayıt edilir. Kayıtlar olay algılama sistemi verileri ile birlikte yapılır. Alarmlar işletmeci tarafından tanımlanan otomatik senaryoları çalıştırır. Tüm veri analizleri, trendler, alarmlar gelişmiş kullanıcı arayüzü ile operatöre sunulur.

Sistem içinde tek kontrol merkezi olabileceği gibi fiziksel ve işletme şartlarına bağlı olarak birden fazla merkez veya alt merkez tanımlanabilir.