Tünel Elektromekanik Sistemleri

MC Sistem anahtar teslim tünel elektromekanik sistemleri tesis etmektedir. Tünel elektromekanik sistemleri  alt ve ana kontrol merkezlerinden otomatik senaryolar ile entegre çalışan gelişmiş sistemlerdir.

Tüneller de güvenlik esaslı çözüm yaklaşımı aşağıda verilen temel standartlara göre oluşturulmaktadır.

PIARC, Fire and Smoke Control in Road Tunnels [l]

Pollution by Nitrogen Dioxide in Road Tunnel [2]

Classification of Tunnel Existing Guidelines and Experiences, Recommendations [3]

Directive of the European Parliament and of the Council [4],

NFPA Standard for Road Tunnel; Bridges and Other Limited Access Highways [5]

Fire in Tunnel Thematic Network [6]

Tünellerde enerji sistemleri IEC,National Electrical Code (NEC ), VDE, IEEE, ANSI, CE, IPS,NPCS standartlarına uygun olarak tesis edilmektedir. Alçak gerilim Panoları tesisin mevcut durumuna göre üretilmektedir. Kablolama tünelin inşaat kesitine uygun olarak IPCEA, IEC, BS, VDE, IEEE, ANSI, CE, IPS, NPCS, NFPA, API Standartlarına uygun olarak yapılmaktadır. Tünel kabloları projeye göre yekpare ve özel üretimdir.

Tünellerde elektrik kesintilerine karşın Kesintisiz Güç Kaynakları (UPS) ve Jeneratörler kullanılmaktadır. Tüm acil güç besleme sistemi SCADA ile entegre çalışmaktadır.

Sürüş emniyetini sağlamak için gerekli olan aydınlatma tasarımları CIE 88-1990 ve CEN CR14380:2003 standardına uygun olarak yapılmaktadır. Tüm aydınlatma sistemi otomatik olarak diğer sistemler ile entegre çalışmaktadır.

Tünel havalandırması için çift yönlü çalışabilen eksenel akışlı jet fanlar ve havalandırma hesabına bağlı olarak aksiyel fanlar kullanılmaktadır. Tünellerin Havalandırma tasarım ve hesapları PIARC 1995 ve PIARC 2004 ’e göre yapılmaktadır.

Tünel yangın söndürme sitemleri NFPA ,UL Standardı esas alınarak yapılmaktadır. Tünel yangınlarındaki en önemli nokta olan yangının erken tespiti için doğrusal yangın algılama sistemi kullanılmaktadır. Bu sistem tüneldeki anormal ısı artışlarını tünel tavanına yerleştirilmiş özel fiber optik kablo aracılığı ile tam olarak belirlemektedir. Doğrusal yangın algılama sistemi Tünel Denetim Sisteminin bir parçası olup, herhangi bir yangın durumunda tünel içi yangın senaryoları otomatik olarak çalışmaktadır.

Tünel içinde sürüş güvenliğini sağlamak amacıyla kurulan ve kamera sistemi ve trafik işaretleriyle entegre çalışan Olay Algılama Sistemi tünel içerisinde yaya, duran araç, ters yönde veya yavaş giden araç, yol üzerinde yabancı cisim veya duman gibi durumları saniyeler içinde algılayabilmekte ve tüneli otomatik olarak ilgili çalışma moduna geçirmekte, sürücü ve operatörleri uyarmaktadır.

Tünel içinde ve ve dışında trafik akışışını düzenleyebilmek ve emniyeti sağlayabilmek için değişken mesaj işaretleri (VMS), değişken trafik işaretleri (VTS), trafik lambaları, ışıklı bariyerler mekanik plaka tespit ve radar sistemi gibi gelişmiş sistemler Kontrol Merkezindeki SCADA üzerinden tam otomatik senaryolar ile çalışmaktadır.