Şehiriçi Trafik Yönetim Sistemleri

Şehir içlerinde artan taşıt trafiğinin neden olduğu çevresel ve fiziksel etkileri azaltmak amacıyla anahtar teslim adaptif trafik izleme ve yönetim sistemleri kurulmaktadır.

Kurulan sistem dinamik kavşak kontrol sistemleri, kavşak sensörleri, trafik işaret ve ışıkları ile entegre çalışan bir kontrol merkezinden oluşmaktadır.

Anahtar teslim sistemin alt yapı bileşeni fiber optik kablo ve networktür. Şehir içi network mimarisi şehrin fiziksel mevcut alt yapısına uygun olarak tasarlanmaktadır.

Şehir içlerinde araç yoğunluğu, araç hızları ve meteorolojik durum gelişmiş sensörler ile tespit edilmekte bu sensörlerden elde edilen veriler kameralardan elde edilen görüntüler ile birlikte kontrol merkez yazılımında analiz edilmektedir. Harita üzerinde görselleştirme, optimizasyon ve analiz gibi gelişmiş bir çok fonksiyona sahip trafik yönetim yazılımı gelişmiş kullanıcı arayüzüne sahiptir.