Telekomunikasyon Sistemleri

MC Sistem demiryollarında anahtar teslim telekomünikasyon sistemleri kurmaktadır. Demiryolu boyunca müstakil bir transmisyon sistemi kurularak demiryolu tesislerinin, araçların ve bakım personellerinin iletişimini gerçekleştirecek bir şebeke tesis edilmektedir. Transmisyon sistemleri fiber optik kablo ve radyo link sistemlerinin müşterek kullanıldığı şebekelerdir.

Transmisyon sistemlerinde veri ve ses iletimini sağlayan ekipmanlarda SDH ve DWDM teknolojisi kullanılmaktadır. Bu teknoloji tüm dünyada kabul görmüş bir yapıyı kapsar. Transmisyon şebekeleri kapalı veya açık olmasına bağlı olarak EN 50159-1 veya EN 50159-2 Demiryolları güvenlik standartlarına uygundur.

ERTMS Uygulamalarında GSM-R Sistemi tesis edilmektedir. Demiryolu güzergâhı boyunca kurulan GSM-R şebekesi veri ve ses iletişimi sağlar. Seviye-2 sinyalizasyon sisteminde lokomotif üzeri (on-board) sistemler ile entegre edilerek hayati rol oynar