KURUMSAL KİMLİK

Kurumsal kimliğimiz, küresel anlamda yaptığımız her iştir. Sahip olduğumuz birikim ve yenilik anlayışımızla küresel çözümler üretmekteyiz.

MİSYON

İleri teknoloji içeren nitelikli projelerde sahip olunan mühendislik kabiliyeti ile dünya üzerinde anahtar teslim çözümler üretmektir.

VİZYON

Katma değeri yüksek projelerde dünya çapında rekabet eden bir firma olmak.

DEĞERLER

Yenilikçilik: Rekabetin her gün arttığı ve zorlaştığı dünyamızda projelerde ve yapım sürecinde katma değer yaratacak değişiklikler ve yenilikler gerçekleştirmektir.

Hız: Hızlı mobilizasyon ve projenin tamamlanması için gerekli planlamayı yapmaktır.

Sürekli Gelişim: Gerçekleştirilen tüm atılımlarda değişimi ölçerek, başarı grafiğinde sürekli iyileşme sağlayarak bu hedeflere ulaşmaktır.

Güvenlik: “Sıfır Kaza” politikası, şantiyelerde ve tesislerde çalışan tüm personelini korumak için Çevre, Güvenlik ve Sağlık (ÇGS) politikasını sürekli olarak uygulamaktır.

Çevre Duyarlılığı: Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla, gerçekleştirilen tüm projelerde tasarım aşamasından teslim aşamasına kadar çevre dostu bir anlayışla doğal kaynak ve enerji tüketimini en aza indirmek, toprak, hava ve su kirlenmesini önlemek ve ortaya çıkan atıkları maksimum oranda geri kazanmaktır.